Lineární obvody a systémy (LOS) - příklady


Pro řešení příkladů je používán program MAPLE. Informace o něm jsou k dispozici na webové stránce serveru hippo. Používání programu v rámci ČVUT je věnována webová stránka, kde je i informace o předmětu věnovaném seznámení s programem a jeho používáním. Příklady jsou soustředěny do skupin a případně je přiřazen stručný popis použitých funkcí.Pokud máte nějaký námět k úpravě stránek, chcete vyjádřit svůj názor či připomínky k jejich obsahu máte šanci - zde -

©Petr Bores