X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku      

České vysoké učení technické v Praze
 -  Fakulta elektrotechnická
 - -  Katedra teorie obvodů