X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku

Program přednášek

(aktualizovano 3. 2007)


Doporučená literatura:
Neumann, P., Uhlíř, J.: Elektronické obvody a funkční bloky 1, 2 - monografie, 2005.
(V knihovně: S2580, S2644)

Neumann, P., Uhlíř, J.: Elektronické obvody - Skripta ČVUT, 1996
(V knihovně: S2428)

Sedra, A. S., Smith, K. C.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, Inc., 1998, (2004 5. vydání).

Neamen, D. A.: Electronics Circuit Analysis and Design, Times Mirror Higher Education Group, Inc., 1996.


Hledat v prodejně skript.


Hlavní stránka předmětu