Elektronické obvody

Zadání semestrálních prací v předmětu EO, cvičícího Ing. Jiřího Hospodky


Zadání semestrálních prací jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu. Přesto, že jsem zadání kontroloval, může se v některém vyskytnout chyba. A to jak formální, tak neformální (chybně zadané velikosti součástek tak, že obvod nepracuje podle očekávání, nezadaný důležitý údaj tam, kde by měl být, např. velikost napájecího napětí, atd.). V takovém případě si můžete zadání upravit, ale v každém případě mi tuto informaci sdělte, abych mohl udělat opravu zadání. Děkuji za pochopení. © Jiří Hospodka.
Zde jsou všechna dostupná zadání (aktualizováno dne 28. listopadu 2003).