X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku

Charakteristika předmětu

Cílem předmětu Elektronické obvody je ukázat:
 a) základní výběr elementárních elektronických obvodů a funkčních bloků,
 b) vlastnosti těchto obvodů,
 c) kdy a jak plní očekávané funkce,
 d) které z obvodů se při daném použití mohou osvědčit nejlépe,
 e) jaké úpravy jsou nevhodné nebo dokonce katastrofické,
 f) jaké a jak je vhodné dílčí obvody spojovat,
 g) jak ověřovat funkci navržené kombinace.

Anotace: Základní obvodové struktury elektronických obvodů. Modelování elementů a funkčních bloků pro potřeby inženýrského návrhu obvodů. Zpětnovazební zapojení a jejich vlastnosti. Stabilita. Operační zesilovače (OZ). Lineární zpětnovazební sítě. Nelineární vlastnosti elektronických elementů. Nelineární zpětnovazební zapojení s OZ. Přechodné děje v elektronických obvodech, spínače, omezovače, komparátory. Generátory signálů, klopné obvody, multivibrátory.


Hlavní stránka předmětu