X31EOS - Elektronické obvody pro sdělovací techniku

Harmonogram cvičení

 1. Seminář a experiment na počítači - model diody a jeho linearizace, jednoduchý příklad přenosového článku s diodou, uvodní seznámení s porgramem WinSpice (viz. analýza voltampérové charakteristiky diody - d_va.cir a analýza diodového článku - d_cl.cir)
 2. Seminář a experiment na počítači - nastavení a stabilizace pracovního bodu bipolárního tranzistoru v různých zapojeních zesilovače se SE (viz. cv_bipolarzes.html a trzespo.cir)
 3. Seminář a experiment na počítači - výpočet chrakteristických vlastností (Au, Rin, Rout) zapojení jednotranzistorových zesilovačů se SE (viz. cv_bipolarzes.html a trzespo.cir), simulace jednostupňového zesilovače z laboratoří bi_lab.cir)
 4. Seminář a experiment na počítači - výpočet chrakteristických vlastností (Au, Rin, Rout) zapojení jednotranzistorového zesilovače se SS (viz. mos.cir a viz. mos_rout.cir pro výpočet výstupního odporu), mos_lab.cir.
 5. Seminář a experiment na počítači - výpočet chrakteristických vlastností (Au, Rin, Rout) složených zesilovacích stupňů (SE-SB, SC-SB)
 6. Měření v laboratoři na úloze dle vlastního výběru, konzultace ke konstrukční úloze
 7. Měření v laboratoři na úloze dle vlastního výběru, konzultace ke konstrukční úloze
 8. Měření v laboratoři na úloze dle vlastního výběru, konzultace ke konstrukční úloze
 9. Měření v laboratoři na úloze dle vlastního výběru, konzultace ke konstrukční úloze
 10. Seminář - prezentace konstrukční úlohy
 11. Seminář - prezentace konstrukční úlohy
 12. Seminář - shrnutí látky, řešení komplexních úloh z elektronických obvodů
 13. Seminář - shrnutí látky, řešení komplexních úloh z elektronických obvodů
 14. Zápočet, převzetí dokumentace samostatných prací v elektronické podobě
Další soubory pro WinSpice viz. v sekci SPICE.

Semináře probíhají v místnosti 405.

Laboratorní cvičení probíhají v místnosti 362.


Hlavní stránka předmětu