Doplňkové texty

V tomto materiálu jsou shrnuty vybrané základní znalosti, potřebné k úspěšnému absolvování předmětu a doplňkové materiály ilustrující některá v literatuře běžně uváděná tvrzení.

Základní vstupní informace:

Ilustrační příklady: