Toto jsou www stránky pro podporu předmětu AEO


Obsah přednášek a cvičení lze nalést zde. Jejich obsah a posloupnost se může v malé míře měnit.


Okruhy otázek ke zkoušcePodpora výuky - některé *.pdf soubory z přednášek


Výklad modifikované metody uzlových napětí aeo_mmun.pdf.

Podpora výuky v programu Maple


Podpora přednášek

Podpora cvičení

Bez předchozího písemného svolení autora nesmí být kterákoli část pčednášek či souborů pro podporu cvičení kopírována nebo rozmnožována a prezentována jakoukoli formou.
© Jiří Hospodka 2002


Chápu, že na těchto stránkách je mnoho co vylepšit, ale doufám, že alespoň to hlavní, související s tímto předmětem jste zde našli. Pedagogům na tuto činnost nezbývá mnoho času, proto je jakákoli spolupráce vítána a podporována. Pokud by tedy někdo chtěl přispět svým dílem na tvorbě internetových stránek, ozvěte se!

Pokud chcete vyjádřit svůj názor, kritiku, připomínku, návrh na změnu, ale možná také pochválit něco z koncepce, obsahu předmětu nebo přístup vyučujícího, máte možnost. Pište! Informujete tím jak své kolegy o stavu předmětu, tak příslušné pedagogy a můžete přispět ke zlepšení stávající situace, což je asi to nejdůležitější.

Pomocí následůjících odkazů se můžete podívat na příspěvky od vašich kolegů a dále také napsat svůj příspěvek. Platí, že čím více "smysluplnějších" názorů, tím větší je tlak z vaší strany na změnu v předmětu. Budu se o tyto změny snažit, pokud to bude možné. Pokud to možné nebude nebo navrhované změny by nepřinesly požadovaný efekt, budu se snažit tuto skutečnost v této diskusi komentovat vlastním příspěvkem, popřípadě ještě elektronickou poštou autorovi (pokud svoji adresu nezatají). Důležité jsou i kladné ohlasy, ze kterých je patrné, co je vám studentům bližší a srozumitelnější.

Za vyjádřené názory děkuje Jiří Hospodka.


Dále zde najdete nějaké soubory pro stažení