Elektrické FIltry

Momentálně v rekonstrukci, původní verze.

Elektrické FIltryrozsah: 2+2 Anotace:
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti návrhu analogových selektivních obvodů.
zakončení: zápočet, zkouška
vedoucí předmětu: Doc.Ing.Pravoslav Martinek,CSc. Přehled obsahu přednášek a cvičení Rozvrh výuky
přednášející: Doc.Ing.Pravoslav Martinek,CSc.
E-mail: martinek@FEL.CVUT.CZ
cvičící: Ing. Petr Boreš,CSc
e-mail: bores@FEL.CVUT.CZ
Učebna pro cvičení:
802-B3

Předmět je zaměřen na získání prakticky orientovaných znalostí z oblasti návrhu analogových selektivních obvodů. Průběh cvičení je proto zaměřen na zpracování několika typových příkladů, které jsou probírány nikoliv jako ucelené návrhy, ale v souladu s postupem výkladu na přednáškách jsou pro tyto příklady zpracovávány jednotlivé kroky návrhu. Podklady pro cvičení jsou proto k dispozici jako uceleně řešené příklady na stránce www.

V rámci předmětu student zpracuje semestrální práci. Na tu pak navazuje zkouška, která je především obhajobou této semestrální práce.

V rámci cvičení jsou rovněž zařazovány laboratorní úlohy, zaměřená především na objasnění některých aspektů práce analogových filtrů.

S ohledem na odstup od předmětu EO3, je zpracován stručný přehled látky z tohoto předmětu doplnění i o některé nové poznatky, které jsou součástí předmětu EFI pro usnadnění základní orientace v probírané látce.

V návaznosti na látku probíranou v rámci cvičení jsou zadávány "domácí úlohy". Jejich smyslem je vyrovnání různého tempa práce studentů ve cvičeních a příprava na prezentaci semestrální práce u zkoušky. Obsahem je dokončení vybraných partií látky probírané na cvičení ve formě formulace závěrů. Jsou voleny tak, aby je bylo možné zpracovat ve vymezeném čase na cvičení, pokud se to nepodaří, je požadováno dokončení studentem samostatně mimo čas vyhrazený pro výuku.

Pro přípravu v rámci předmětu, zpracování semestrálních úloh i další případné studium nad rámec požadavků předmětu je k dispozici literatura a programová podpora. Všechny odkazy na těchto stránkách vedou do tohoto odstavce s ohledem na nutnost trvalé aktualizace zejména odkazů na stránky www.

Pro využití k přípravě jsou k dispozici vybrané práce studentů.

Pro studenty kombinovaného studia jsou k dispozici specielní informace, upravující některé odchylky.

A na závěr informace o prováděných změnách v obsahu stránek.