Allegra
cesta Domácí stránka arrow Pokusy arrow Elektrické filtry arrow Přehled přednášek a cvičení
 
 
Přehled přednášek a cvičení Tisk E-mail
Napsal Administrator   
pátek 07. března 2008, 09:40
Elektrické filtry                                                         Letní semestr 2008/2009

1. Přednáška:
Typy filtrů a obor jejich použitelnosti. Typické aplikace. Současný stav v realizační technice filtrů. Kriteria vřazení filtru do systému. Specifikace požadavků. pdfUvod_n

Cvičení:
Stanovení požadavků na filtr, sestavení tolerančního schématu, transformace na NDP.

2. Přednáška:
Obecný algoritmus návrhu filtru. Aproximační úloha. Typy aproximací. Nestandardní aproximace. Použití katalogů a výpočetních programů pro řešení aproximační úlohy. pdfNavrh_filtru

Cvičení:
Aproximační úloha, použití katalogů a výpočetních programů. Programy pro nestandardní aproximace.

3. Přednáška:
Pasivní filtry LC: "standardní" návrh, syntéza NDP, řešení s ohledem na rozdílné pracovní impedance.

Cvičení:
Návrh filtru LC.

4. Přednáška:
Frekvenční transformace NDP. Optimalizace výsledné struktury LC filtru. Topologické úpravy "úzkých" pásmových propustí.Vliv ztrát v LC filtrech a možnosti jejich korekce. Ztráty v pásmových propustech. Optimalizace návrhu na ztráty. Speciální filtry. Konstrukční zásady a nastavení filtru. pdfPP_priklad

Cvičení:
Simulace vlivu ztrát v LC filtrech, optimalizace vzhledem ke ztrátám.

5. Přednáška:
Filtry s linearizovanou fázovou charakteristikou. Filtry s piezoelektrickými prvky (krystalové, piezokeramické, PAV).

Cvičení:
Optimalizace struktury PP. Měření na filtrech s piezoelektrickými prvky.

6. Přednáška:
Úvod k aktivním filtrům. Integrované filtry. Spojitě a diskrétně pracující filtry. Kaskádní syntéza: princip, standardní funkce 2.řádu, algoritmus syntézy, pravidla pro řazení bloků.

Cvičení:
Návrh pasivních filtrů RC.

7. Přednáška:

ARC filtry 2.řádu – přehled, kritéria pro výběr obvodové struktury. Citlivostní kriteria. Výběr zapojení pro konkrétní aplikaci.

Cvičení:
Kaskádní syntéza ARC filtrů. Optimalizace návrhu.

8. Přednáška:
Optimální návrh ARC filtrů typu SAB. Struktury ENF a EPF. Vliv reálných vlastností OZ.

Cvičení:
Optimální návrh elementárních filtrů 2.řádu (SFB) s jedním zesilovačem.

9. Přednáška:
Aktivní filtry 2.řádu pro náročné aplikace. Obvody s integrátory ve smyčce záporné ZV. Aplikace speciálních FB - konvejory, OTA, transimpedanční a proudové zesilovače. ARC filtry v proudovém režimu. Použití "přidružené" transformace.

Cvičení:
Návrh SFB s více zesilovači. Korekce vlivu reálných parametrů aktivních prvků v SFB.

10. Přednáška:
Syntéza aktivních RC filtrů na bázi simulace LC prototypu: simulace prvků, funkční simulace. Integrované filtry.

Cvičení:
Návrh ARC filtrů metodou simulace prvků LC prototypu.

11. Přednáška:
Syntéza aktivních filtrů na bázi vlnové reprezentace LC prototypu. Možnosti optimalizace struktur filtrů, odvozených z LC prototypu. Filtry na bázi zobecněného děliče.

Cvičení:
Návrh ARC filtrů funkční simulací LC prototypu.

12. Přednáška:
Filtry s přepínanými kondenzátory (SC). Vlastnosti, principy realizace. Zásady návrhu. SC filtry 2. řádu: "zákaznický" návrh, využití speciálních integrovaných funkčních bloků.  pdfDAS_P1_08-1    pdfDAS_Transf_p-z

Cvičení:      pdf LTC1060
Integrované univerzální filtry SC. Návrh SC filtru s obvodem LTC 1060.

13. Přednáška:
SC filtry vyšších řádů - principy návrhu. Přeladitelné filtry. Integrované filtry SC zákaznické a univerzální. Filtry na principu obvodů se spínanými proudy.

Cvičení:
Měření navržených SC filtrů s obvody LTC 1060.

14. Přednáška:
Vývojové trendy v oblasti analogových filtrů. Filtry pro vyšší kmitočtová pásma.

Cvičení:
Obhajoby semestrálních prací. Zápočty.

Aktualizováno ( úterý 19. května 2009, 08:55 )