EFI - úlohy pro cvičení


Následující úlohy představují jednotlivé návrhy filtrů. Jsou určeny jako podklad pro cvičení, na kterém bude na jednotlivých krocích návrhového postupu postupně podle programu cvičení probírána látka. Forma ucelených příkladů, z nichž jsou postupně paralelně probírány jednotlivé kroky je volena s ohledem na to, aby získaná představa o návrhu odpovídala reálnému postupu (v souladu např. s požadavky na zpracování semestrální práce).

  1. Antialiasingový filtr pro zpracování řeči
  2. Mezifrekvenční filtr typu PP 10,7 MHz
  3. DP pro výstup stereofonního signálu z dekodéru
  4. Aktivní RC antialiasingová DP 5MHz
  5. Aktivní RC PP 16kHz
  6. Pasivní RC filtr - DP 4kHz
  7. Zpracování zadání úlohy
  8. Aktivní RC DP realizovaná funkční simulací