Matematika v Malpe

Jiří Hospodka

Maple je univerzální matematický program sdružující symbolický i numerický počet a grafiké prostředí. Umožňuje navíc vytvářet vlastní funkce i knihovny pomocí výkonného programovacího jazyka. Dále se vyznačuje "přívětivým" uživatelským rozhraním s velmi propracovaným systémem nápovědi.

Napřed uklidíme - vymažeme z paměti předchozí výpočty a proměnné (MAPLE sdílí všechny hodnoty proměnných ve všech otevřených dokumentech):

> restart;

Čísla - Maple je vyborná kalkulačka

Výrazy a funkce - V Maple lze zadávat nejenom čísla

Datové struktury

Konvence MAPLE

Knihovní funkce

Symbolický počet - Maple není jen kalkulačka, ale mocný matematický nástroj

Grafika a statistické výpočty - Maple je i výborná "grafická kalkulačka"

Programování - Maple je více než programovatelná kalkulačka