Knihovní funkce

Většina funkcí MAPLE je v knihovnách, které lze rozdělit na čtyři základní části:

Ve standardní knihovně je většina základních funkcí. Tato knihovana je velmi rozsáhlá (více než 10MByte), tudíž se nenačítá do paměti, ale MAPLE si načte do paměti jen tu funkci, kterou momentálně, prvně použijeme, aniž bychom to MAPLE sdělili jakoukoli řídící sekvencí.

> exp(5);

exp(5)

Rozšířená knihovna obsahuje další funkce, které je nutné před prvním použitím načíst do paměti speciální řídící sekvencí. Jestliže to neuděláme MAPLE nehlásí žádnou chybu, ale opíše zadání, aniž by cokoli počítal (to platí i pro pro taková zadání, v nichž je udělán překlep).

> simplyfy(x^y*x^z); #přklep
residue(3/(x-5),x=5); #použiití neznámé funkce

simplyfy(x^y*x^z)

3

> simplify(x^y*x^z);
### WARNING: persistent store makes one-argument readlib obsolete
readlib(residue); #načtení funkce
residue(3/(x-5),x=5);

x^(y+z)

proc (f, a) local g, i, t, x, t1; options remember,...

3

Další funkce jsou soustředěny do tzv. souborů funkcí . Při načtení celého souboru, máme k dispozici všechny funkce v něm uvedené nebo lze načíst poze potřebnou funkci voláním celého jména (i s příslušným názvem souboru funkcí).

> inttrans[laplace](t^2, t, p); #použití celého jména fce.

2*1/(p^3)

> with(inttrans); #načtení celého souboru funkcí
laplace(t^2, t, p); #teď už nemusíme uvádět celé jméno
invlaplace(%, p, t);

[addtable, fourier, fouriercos, fouriersin, hankel,...

2*1/(p^3)

t^2

Share knihovna obsahuje několik souborů (balíčků) od několika autorů. Tato kninihovna není od verze 5 součástí instalace, ale lze ji získat na www.maplesoft.com, kde lze najít i mnoho dalších užitečných linků. Share knihovna se volá opět příkazem with, tak jako soubory funkcí v ní obsažené. Příklad použití je ukázán v souboru obvody.

Do této kapitoly patří ještě příkaz pro definování nových jmen stávajících funkcí. Jedná se o příkaz alias

> alias(lapl_zkr=inttrans[laplace]): #zkrácení příkazu
lapl_zkr(t^2, t, p);

2*1/(p^3)

> alias(I=I): # I není už imaginární jednotka
alias(j=sqrt(-1)); # definice nové imag. jednotky
`j^2`=j^2;

Error, use interface(imaginaryunit=...) to set the imaginary unit

Error, use interface(imaginaryunit=...) to set the imaginary unit

`j^2` = j^2

Někdy je potřebný i opačný postup - uvolnění některé knihovny nebo definice proměnné z paměti. K tomu slouží příkaz forget . Pro "vyčištění" celé paměti pak slouží známý příkaz restart .

> restart; # vrácení počátečního nastavení

Zpět na začátek kapitoly.