Symbolický počet - Maple není jen kalkulačka, ale mocný matematický nástroj

Konečně. Tak už jsme vybaveni téměž všemi potrebnými znalostmi pro další, již "počítací" část.

V této části si ukážeme některé z mnoha operací, které lze provádět s výrazy a funkcemi zadaými v sybolickém tvaru. Dále se také zmíníme o numerických výpočtech, které nelze provést symbolicky ( fsolve, FFT, ...). Úplným výčtem všech možností bychom zaplnily několik desítek takovýchto dokumentů a zájemcům o hlubší studium lze doporučit knihu Andé Hecka: Introduction to Maple, kde lze nalést mnohé z možností tohoto matamatického programu.

Polynomy a racionální funkce

Řešení algebraických rovnic a jejich soustav

Zjednodušování a úpravy výrazů

Následující rozsáhlé kapitoly matematiky v MAPLE zmíníme opravdu jen v základních rysech. Pro hlubší studium lze použít helpu nebo uvedenou literaturu.

Limity

Derivace

Integrály

Sumace

Integrální transformace

Diferenciální rovnice

Řady - aproximace funkcí

Lineární algebra

V dalším oddíle si ukážeme některé možnosti MAPLE při kreslení grafů a dále pak statistické výpočty.

Zpět na začátek kapitoly.