Výrazy a funkce - V Maple lze zadávat nejenom čísla

Maple je matematický systém, umožňující provádět operace i v symbolickém počtu, což dává takovýmto systémům nový rozměr.

Všimněte si, že pžiřazení ja zadáváno sekvencí " := ", na rozdíl od samotného zanku "=", krerý zadává rovnici (viz. dále).

Výrazy

Funkce - odlišnost od výrazu

Zpět na začátek kapitoly.