EFI - měření na filtru se spínanými kapacitory - co lze měřit


S ohledem na univerzálnost přípravku lze při měření ověřovat různé dílčí poznatky. V následujícím přehledu se pokusíme některé ukázat, resp. popsat, jak je lze změřit.