Přelaďování filtru


Filtry se spínanými kapacitory mají velikou výhodu v tom, že je lze přelaďovat změnou taktovací frekvence. Takto lze jednoduše ladit i filtry velmi vysokých řádů, aniž by vznikaly problémy s rozladěním vlivem nestejného průběhu ladicích prvků na jednotlivých funkčních blocích, jako je tomu např. u filtrů laděných pomocí vícenásobného potenciometru. Vliv změny frekvence je patrný z následujícího obrázku. Je vidět, že se změnou taktovací frekvence se mění nejen frekvence středu propustného pásma, ale i šířka pásma.