Měření na přípravku dolní propusti

© Navrhl Ing. Jiří Hospodka, Katedra teorie obvodů ČVUT


Měření probíhá v laboratoři lineárních obvodů na standardně vybaveném pracovišti, kde lze měřit modulové charakteristiky do kmitočtu 200kHz s přesností 1% a do 1MHz s přesností cca 5%. Vlastní přípravek umožňuje realizaci jednoduchých neeliptických filtrů typu dolní propust do stupně 2. Jeho základem jsou dva operační zesilovače ralizující dva obvody typu dolní propusti tzv. Sallen-Key. Velikosti všech kapacitorů jsou pevně dány, narozdíl od rezistorů, které je možné měnit - zapojovat přímo do zdířek přípravku. Přípravek dále obsahuje ochrany proti přepólování a přepětí. Přípravek je nutno napájet symetrickým napětím o velikosti maximálně 15V.

Měření Lze provádět podle návodu, kde je také uvedeno celkové schéma přípravku včetně osazovacího plánu plošného spoje. Návrh vlastního filtru lze provést například v prostředí matematického programu Maple s pomocí seciální knihovny Syntfil nebo přímo zde na internetových stránkách.

 

Dsc06183
Měřicí pracoviště
Dsc06185
Zapojený měřicí přípravek
DSC06197
Měřicí přípravek dolní propusti