MAPLE

Maple je je matematický program, disponující numerckým i symbolickým počtem. Je to velmi mocný nástroj pro řešení mnoha matematických i inženýrských problémů. Pro Maple bylo také vytvořeno mnoho SHARE knihovních funkcí pro nejrozličnější účely a to jak matematické, tak i inženýrské. Pro použití v elektrotechnice je velmi užitečná knihovna SYRUP pro symbolickou a numerickou analýzu elektrických obvodů. Její použití je určeno zejména pro oblast lineárních a velmi jednoduchých nelineárních obvodů.

Knihona SYRUP byla inspirací k vytvoření knihovny SCSYRUP, určenou pro symbolickou a numerickou analýzu obvodů se spínanými kapacitory a také obvodů se spínanými proudy. Knihovna funkcí SCSYRUP byla vytvořena na naší katedře v rámci dizertační práce a předpokládá se její další rozvoj.

Dále byla na našem pracovičti vytvořena rozsáhlá knihovna funkcí SYNTFIL, určená pro návrh elektrických filtrů. Na základě této knihovny byla vytvořena www aplikace - systém pro návrh elektrickýh obvodů. Její vývoj vlastní knihovny a následné www aplikace byl podpořen dvěma granty.
Z uvedeného zdroje lze skutečně knihovnu Syrup nainstalovat, pokud budete postupovet přesně podle návodu. Pro ty, kterým se to nepodaří lze nabídnout alternativní cestu. Stahněte si soubor syrup6_alt.zip, ve kterém jsou všechny potřebné soubory knihovny i soubor read.me s instrukcemi pro snadnou instalaci.