Laboratoř lineárních obvodů a systémů - místnost 802

Katedra teorie obvodů


Laboratoř je umístěná v bloku B3 v Dejvicích a slouží především pro výuku předmětů z oblasti analogových a diskrétně pracujících obvodů (pro výuků předmětů LOS, EFI, ADS, NDS). Učebna byla inovována a postupně vybavována výpočetní a měřicí technikou tak, aby umožnila současnou práci deseti skupin dvou studentů jak s výpočetní, tak i měřicí technikou.
V učebně je celkově dvanáct studentských pracovišť vybavených počítačem a s širokou možností umístění měřicích přístrojů, tak aby byla zajištěna pohodlná práce dvou studentů s dostatkem místa jak pro vlastní měření a poznámky (sešity), tak i pro soušasnou práci na počítači (zobrazování měřicích návodů, případné výpočty a záznam měřených hodnot).
Na pracovišti učitele je kromě počítače instalována i digitální kamera, umožňující přenos podkladů na počítače studentů. Tím je řešen jak problém relativně jednoduché přípravy podkladů pro výuku, tak i problémy spojené s viditelností textu na tabuli, resp. plátně při použití zpětného projektoru s ohledem na rozměry učebny a překážky v podobě přístrojů při měření.

Následuje obrazová příloha, kde je dokumentována jak vlastní laboratoř, tak konstrukce a použití laboratorních stolů a jednotlivých pracovišť.

 

DSC06174
Celkový pohled na laboratoř
DSC06175
Učitelské pracoviště s digitální kamerou
DSC06176
Pohled na laboratoř zepředu
DSC06178
Kompletní pracoviště
DSC06180
Zapojení silových rozvodů stolu
DSC06181
Zadní pohled na stůl