EFI - úloha 02


Úloha je zaměřena na sestavení tolerančního schematu PP ze zadání požadavků pomocí středního kmitočtu a šířky pásma. Dále na optimalizaci z hlediska reálných vlastností obvodových prvků a na diskusi výběru hodnot prvků. Část řešení je provedena s využitím starších programů (SYNTFIL, SADYS, KOS). Pokud při návrhu využijeme "návrhovou stránku" Ondřeje Koblihy, můžeme porovnat výhody a nevýhody takového postupu. Postup je realizován v souladu s [1], proto jsou u jednotlivých kroků uváděny i odkazy na příslušné stránky nebo vztahy v [1].

Obsah:

Literatura:
[1] Martinek,P.,Boreš,P.,Hospodka,J.: Elektrické filtry. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003


©Petr Bores