Úloha 02 - příloha

Komentář k výsledkům simulace optimalizace PP


Simulace byla provedena na úrovni NDP

  1. Data pro program SADYS
  2. Vypočtené přenosové funkce
  3. Pseudografické znázornění průběhů
  4. Několik poznámek k uvedeným průběhům a tabulce
  5. Tabulka hodnot kmitočtové charakteristiky