Úvod k programu MAPLE - pokračování

Jiří Hospodka, Jan Bičák

>    restart;

Úpravy výrazů

>   

Řešení algebraických rovnic

>   

Kreslení funkčních závislostí

>   

Kmitočtové a přenosové charakteristiky

>   

Poslední dvě kapitoly, matematickou analýzu a lineární algebru, je nutné ještě dopracovat.

Matematická analýza

>   

Lineární algebra

>