Lineární obvody a systémy (LOS)

Vybrané semestrální práce


Řada studentů zpracovává své semestrální práce s využitím různých, zejména matematických, programů. Protože mnozí v takovém případě zpracovávají stejné postupy a problémy, jsou na této stránce soustředěny některé práce, realizující dílčí kroky. Jejich výsledky je pak možné využít pro sestavení obecnějších postupů, resp. se ve vlastní práci vyhnout "rutinnímu" programování. Úmyslně jsou proto voleny práce různé úrovně, aby byly použitelné pro různě zkušené uživatele. Prvotní členění je podle použitých programů v následující tabulce:

Semestrální práce - dílčí postupy
Program Poznámka
MAPLE
MATLAB
MATHCAD


Využití programu MAPLE
Student Odkaz Poznámka
... ...
Obsah


Využití programu MATLAB
Student Odkaz Poznámka
... ...
Obsah


Využití programu MATHCAD
Student Odkaz Poznámka
Chamout Jakub popis Zajímavé pro Ty z Vás, kteří s programem začínají. Váš kolega byl ve stejné situaci a shrnul pro Vás své zkušenosti.
Obsah