Lineární obvody a systémy (LOS)

Standardní zadání semestrálních prací

Katedra teorie obvodů, letní semestr školního roku 2000/2001


Zadání jsou rozdělena do dvou skupin:

Pásmové propusti:

Pásmové propusti
útlum v propustném pásmu útlum v nepropustném pásmu dolní mez nepropustného pásma meze propustného pásma horní mez nepropustného pásma
pořadové číslo amax[dB] amin[dB] fs[Hz] f-1[Hz] f1 [Hz] fq [Hz]
1 2 23 50 550 2500 4600
2 1 19 100 580 2600 4650
3 2 19 120 590 2570 4780
4 2 18 160 600 2610 4780
5 2 20 180 610 2630 4790
6 1 20 250 680 2710 4820
7 1 19 250 650 2760 4910
8 2 23 250 700 2790 4950
9 2 18 260 730 2800 4970
10 1 15 290 800 2850 5300


Dolní propusti:

Dolní propusti
útlum v propustném pásmu útlum v nepropustném pásmu mez propustného pásma mez nepropustného pásma
pořadové číslo amax[dB] amin[dB] f1[Hz] fs[Hz]
1 0,2 60 300 2900
2 0,2 55 400 2900
3 0,5 50 500 3000
4 0,5 40 600 2200
5 0,4 35 850 3000
6 0,2 35 2900 9000
7 0,2 35 3400 11000
8 0,2 40 3400 12500
9 0,2 45 3400 15000
10 0,2 45 3400 20000
U dolních propustí proveďte realizaci pasivní LC propusti ještě s využitím další aproximace (Cauer, Bessel, ...).


© Petr Bores