Elektronické systémy (31ES)

Katedra teorie obvodů, letní semestr 2006/07


Cvičení 6.týden:

 • Simulace násobičkových stupňů pro řízení zisku: Zadání

  Cvičení 7. týden:

 • Laboratorní cvičení 2: Generátor funkcí s obvodem XR 8038.

  Cvičení 9. týden:

 • Návrh fázového závěsu.

  Cvičení 10. týden:

 • Laboratorní cvičení 3: Obvod s fázovým závěsem HEF 4046.

  Cvičení 13. týden:

 • Laboratorní cvičení 4: Šířkový modulátor s OA.

  Požadavky k zápočtu:

   - Neinvertující zesilovač s proudovou zpětnou vazbou (simulace se zjednodušeným a firemním modelem obvodu AD 844) - Translineární obvody -- řízení zisku: Simulace jednoduché analogové násobičky.

   Základní nabídka témat semestrálních prací:

   Návrhy na vlastní zadání konzultujte!
   Obsazená zadání:
   temata č. 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18.