Elektrické obvody 3 (X31EO3) - cvičeníZákladní informace o programu MATLAB:     matlab.html,      matlab.doc,      matlab.pdf.

Látku obsahově pokrývá učebnice:
Bičák,J., Laipert,M., Vlček,M.: Lineární obvody a systémy. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2007
Proto jsou i v tomto přehledu uvedeny odkazy na příslušnou část této učebnice.

TýdenTémaPodkladySoubory
MatLab
Učebnice
1 Vlastnosti a popis lineárních systémů ano ano kap. 1
2Analýza jednoduchých LC struktur. Výpočet přenosové funkce, frekvenční charakteristiky a impulsní odezvy ano ano kap. 1
3 Přenosová funkce analogového a diskrétního obvodu, analogie mezi systémy se spojitým a diskrétním signálem. - ano kap. 1
4 Maticové charakteristiky dvojbranu, spojování dvojbranů. Příklady z učebnice 2.4 a 2.5 (2.1, 2.2 a 2.3 byly na přednášce) + podklady. ano ano kap. 2.1, 2.2
5 Vstupní, výstupní a obrazová impedance dvojbranu, přenosové charakteristiky dvojbranu. Příklady z učebnice 2.6 a 2.7. - - kap. 2.3, 2.4, 2.5
6 Normování a kmitočtové transformace. Příklady z učebnice 3.1, 3.2 a 3.3. - ano kap. 3
7 Aproximace NDP. Butterworth. Příklady z učebnice 4.1, 4.2. - ano kap. 4.1
8 Aproximace NDP. Čebyšev. Příklady z učebnice 4.3, 4.4. - ano kap. 4.2
9 Aproximace NDP. Inverzní Čebyšev, Cauer. - ukázka v MatLabu - ano kap. 4.3,4.4
10 Realizace filtrů. Algoritmy syntézy dvojpólu LC - ano kap. 5.1.1
11 Realizace filtrů. Realizace NDP - ano kap. 5.1.2, 5.1.3
12 Realizace filtrů. Aktivní filtry ano ano kap. 5.2
13 Opakování, konzultace k semestrálním úlohám - - -
14 Laboratorní úloha, měření na ARC filtru ano - kap. 5.2