S ohledem na rozsah stránek a možnost použít k přenosu i diskety nebylo vhodné uložit celé stránky do jednoho souboru. Jsou proto komprimovány a uloženy po jednotlivých skupinách, odpovídajících struktuře podadresářů. Jednotlivé skupiny jsou spustitelné samostatně, je uvedeno jméno "nejvýše postaveného souboru v hierarchii" v rámci adresáře (v závorce je uvedeno jméno komprimovaného souboru, ve kterém je uložen obsah adresáře včetně dalších případných podadresářů).

Struktura adresářů: