Elektrické obvody 2 (XEO2)

Náročnější příklady k procvičení


Příklady pokrývají přednášenou látku v následujících tématických okruzích:

 1. Periodický neharmonický ustálený stav.
 2. Analýza přechodných jevů (v časové oblasti). U příkladů na analýzu přechodových jevů je volba metody libovolná, proto jsou příklady shodné pro oba tematické okruhy.
 3. (Operátorová) analýza přechodných jevů.
 4. Přenosové charakteristiky lineárních obvodů.
 5. Obvody s rozprostřenými parametry - bezeztrátové vedení.
Návrat na úvodní stránku.

 1. Periodický neharmonický ustálený stav

  1. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického napětí

   jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního napětí u2(t) a jeho efektivní hodnotu U2.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   úloha 5   výsledek
   úloha 6   výsledek
   úloha 7   výsledek
   úloha 8   výsledek
   Návrat na
   přehled příkladů

  2. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického proudu

   jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního napětí u2(t) a jeho efektivní hodnotu U2.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   úloha 5   výsledek
   úloha 6   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  3. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického napětí u1(t) zadaného grafem podle obrázku a) nebo b) jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního napětí u2(t) a jeho efektivní hodnotu U2.
   Uvažujte první tři nenulové členy Fourierova rozvoje (včetně stejnosměrné složky, pokud je nenulová).
   obrázek a)obrázek b) Pomůcka:
   Standardní obdélníkový průběh posunutý v amplitudě Standardní obdélníkový průběh posunutý v amplitudě a umístěný souměrně k ose napětí Standardní obdélníkový průběh s nulovou ss. složkou
   (Standardní obdélníkový průběh posunutý v amplitudě) (Standardní obdélníkový průběh posunutý v amplitudě a umístěný souměrně k ose napětí") CENTER

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   úloha 5   výsledek
   úloha 6   výsledek
   úloha 7   výsledek
   úloha 8   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  4. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického napětí

   obsahující ideální zdroj napětí řízený napětím uv = K ur jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního proudu i2(t) a jeho efektivní hodnotu I2. Vypočítejte činný, jalový, zdánlivý a deformační výkon a účiník výstupní části obvodu.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  5. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického napětí

   obsahující ideální zdroj napětí řízený proudem uv = R ir jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního proudu i2(t) a jeho efektivní hodnotu I2. Vypočítejte činný, jalový, zdánlivý a deformační výkon a účiník výstupní části obvodu.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  6. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického napětí

   obsahující ideální zdroj proudu řízený proudem iv = H ir jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního napětí u2(t) a jeho efektivní hodnotu U2. Vypočítejte činný, jalový, zdánlivý a deformační výkon a účiník výstupní části obvodu.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  7. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického napětí

   jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního napětí u2(t) a jeho efektivní hodnotu U2. Vypočítejte činný, jalový, zdánlivý a deformační výkon zdroje a jeho účiník.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  8. Obvody podle obrázků v následující tabulce napájené ze zdroje periodického neharmonického proudu

   jsou v ustáleném stavu. Vypočítejte časový průběh výstupního napětí u2(t) a jeho efektivní hodnotu U2. Vypočítejte činný, jalový, zdánlivý a deformační výkon zdroje a jeho účiník.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  9. Obvod podle obr. 1 v následující tabulce je buzen periodickým neharmonickým napětím u(t) s časovým průběhem podle obr. 2. Obvod je v ustáleném stavu a je naladěn do rezonance pro první harmonickou budícího napětí. Určete potřebnou hodnotu činitele jakosti

   tak, aby žádná z vyšších harmonických složek (v příkladu při zkoušce vždy pouze jedna z variant)
   1. proudu i(t),
   2. napětí uc(t)
   neměla amplitudu větší než x% amplitudy první harmonické.

   obr. 1   výsledek
   obr. 2
   Standardní obdélníkový průběh s nulovou ss.složkou   Návrat na přehled příkladů

  10. Obvod podle obr. 1 v následující tabulce je buzen periodickým neharmonickým proudem i(t) s časovým průběhem podle obr. 2. Obvod je v ustáleném stavu a je naladěn do rezonance pro první harmonickou budícího proudu. Určete potřebnou hodnotu činitele jakosti

   tak, aby žádná z vyšších harmonických složek (v příkladu při zkoušce vždy pouze jedna z variant)
   1. napětí u(t),
   2. proudu ic(t)
   neměla amplitudu větší než x% amplitudy první harmonické.

   obr. 1   výsledek
   obr. 2
   Standardní obdélníkový průběh s nulovou ss.složkou   Návrat na přehled příkladů

  11. Obvod podle obr. 1 je napájen ze zdroje periodického neharmonického napětí u(t) s časovým průběhem
   u(t) = U0 + Um1 sin( ω0t)  + Um2 sin(2 ω0t)  + Um3 sin(3 ω0t) [V].
   Určete časový průběh proudu i(t) v ustáleném stavu a činný výkon dodávaný obvodu zdrojem.

   obr. 1   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  12. Obvod podle obr. 1 je napájen ze zdroje periodického neharmonického proudu i(t) s časovým průběhem
   i(t) = I0 + Im1 sin( ω0t)  + Im2 sin(2 ω0t)  + Im3 sin(3 ω0t) [A].
   Určete časový průběh napětí u(t) v ustáleném stavu a činný výkon dodávaný obvodu zdrojem.

   obr. 1   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

 2. Analýza přechodných jevů (v časové oblasti).

  1. Obvody podle obrázků v následující tabulce jsou pro t < 0 v ustáleném stavu. Vypočítejte a nakreslete v měřítku na obou osách časový průběh vyznačené obvodové veličiny (napětí ux(t), resp. proud ix(t)) pro t > 0 i pro t < 0. Průběh vyznačené obvodové veličiny počítejte jak pro případ, že spínač v čase t = 0 sepne, tak pro případ, že spínač v čase t = 0 rozepne.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   úloha 5   výsledek
   úloha 6   výsledek
   úloha 7
   výsledek
   úloha 8   výsledek
   úloha 9   výsledek
   úloha 10   výsledek
   úloha 11   výsledek
   úloha 12   výsledek
   úloha 13   výsledek
   úloha 14   výsledek
   úloha 15   výsledek
   Návrat na
   přehled příkladů

  2. Obvod podle obrázku je pro t < 0 v ustáleném stavu. Vypočítejte a nakreslete v měřítku na obou osách časový průběh proudu ix(t) pro t > 0 i pro t < 0. Průběh proudu počítejte jak pro případ, že přepínač v čase t = 0 přepne z polohy 1 do polohy 2, tak i pro opačný případ.

   úloha 1   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  3. Obvod podle obrázku je pro t < 0 v ustáleném stavu. Vypočítejte a nakreslete v měřítku na obou osách časový průběh napětí ux(t) pro t > 0 i pro t < 0. Průběh napětí počítejte jak pro případ, že spínač v čase t = 0 sepne, tak i pro opačný případ.

   úloha 1   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  4. Obvody podle obrázků v následující tabulce jsou pro t < 0 v ustáleném stavu. Vypočítejte a nakreslete v měřítku na obou osách časový průběh vyznačené obvodové veličiny (napětí ux(t), resp. proud ix(t)) pro t > 0 i pro t < 0. Průběh vyznačené obvodové veličiny počítejte pro případ, že přepínač v čase t = 0 přepne z polohy 1 do polohy 2.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  5. Obvody podle obrázků v následující tabulce jsou pro t < 0 v ustáleném stavu. Vypočítejte a nakreslete v měřítku na obou osách časový průběh vyznačené obvodové veličiny (napětí ux(t), resp. proud ix(t)) pro t > 0 i pro t < 0 za předpokladu, že spínač v čase t = 0 rozepne.

   úloha 1   výsledek
   úloha 2   výsledek
   úloha 3   výsledek
   úloha 4   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

  6. Obvod podle obrázku je pro t < 0 v ustáleném stavu. Vypočítejte a nakreslete v měřítku na obou osách časový průběh napětí ux(t) pro t > 0 i pro t < 0 za předpokladu, že spínač v čase t = 0 sepne.
   Doporučení:Pro řešení použijte Laplaceovu transformaci.

   úloha 1   výsledek
   Návrat na přehled příkladů

 3. (Operátorová) analýza přechodných jevů

  Příklady jsou shodné s předchozím tématickým okruhem, protože v případě řešení přechodných jevů není metoda řešení předepisována a záleží na volbě studenta.
  Návrat na přehled příkladů

 4. Přenosové charakteristiky lineárních obvodů

  Pro obvody podle následující tabulky vypočtěte:

  1. Přenos P(p) = U2(p) / U1(p) a upravte ho do tvaru vhodného pro zobrazování frekvenčních charakteristik. Nakreslete asymptotické vyjádření modulové a fázové frekvenční charakteristiky v logaritmických souřadnicích s vyznačením frekvencí všech lomů a úrovně všech vodorovných asymptot.
  2. Přechodovou charakteristiku a(t) a znázorněte ji graficky.
  3. Impulsní charakteristiku w(t) a znázorněte ji graficky.
  Parametry obvodových prvků jsou zadány pod příslušným schématem v následující tabulce.
  Poznámka: V písemné části zkoušky bude požadován výpočet pouze jedné ze tří uvedených charakteristik obvodu, tj. buď přenos, nebo impulsní nebo přechodová charakteristika.

  úloha 1

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 2

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 3

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 4

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 5

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 6

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 7

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 8

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 9

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 10

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 11

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 12

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 13

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 14

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 15

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 16

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 17

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 18

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 19

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 20

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 21

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 22

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 23

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 24

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 25

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  úloha 26

  výsledek: P(p), a(t), w(t)
  Návrat na
  přehled příkladů

 5. Obvody s rozprostřenými parametry - bezeztrátové vedení.

  1. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro napětí a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko.


   výsledek


  2. Dokažte, že libovolné funkce typu u(x,t) = f1(x-vt) + f2(x+vt) jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno.


   výsledek


  3. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro napětí a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno Rs.


   výsledek


  4. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R0. Nakreslete časové průběhy proudu i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko.


   výsledek


  5. Dokažte, že libovolné funkce typu u(x,t) = f1(x-vt) + f2(x+vt) jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R0. Nakreslete časové průběhy proudu i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno.


   výsledek


  6. Dokažte, že libovolné funkce typu u(x,t) = f1(x-vt) + f2(x+vt) jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R0. Nakreslete časové průběhy proudu i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno Rs.


   výsledek


  7. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Bezeztrátové dvouvodičové vedení délky l1 s vlnovým odporem R01 umístěné ve vzduchu je připojeno ke koaxiálnímu kabelu délky l2 s vlnovým odporem R02 a danou relativní permitivitou izolace. Na vstup prvního vedení se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s vnitřním odporem Ri = R01, kabel je zakončen odporem Rs = R02. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku prvního vedení, v místě styku obou vedení a na konci kabelu, lze-li kabel považovat rovněž za bezeztrátové vedení.


   výsledek


  8. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s nulovým vnitřním odporem. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  9. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného napětí Ui0 s nulovým vnitřním odporem. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno odporem Rs pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  10. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného proudu Ii0 s vnitřní vodivostí Gi=0 S. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  11. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l se v čase t=0 připojí zdroj stejnosměrného proudu ii0 s vnitřní vodivostí Gi=0 S. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno odporem Rs pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  12. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro napětí a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s vnitřním odporem Ri = R0, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko.


   výsledek


  13. Dokažte, že libovolné funkce typu u(x,t) = f1(x-vt) + f2(x+vt) jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s vnitřním odporem Ri = R0, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno.


   výsledek


  14. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro napětí a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s vnitřním odporem Ri = R0, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno Rs.


   výsledek


  15. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s vnitřním odporem Ri = R0, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko.


   výsledek


  16. Dokažte, že libovolné funkce typu u(x,t) = f1(x-vt) + f2(x+vt) jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s vnitřním odporem Ri = R0, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno.


   výsledek


  17. Dokažte, že libovolné funkce typu u(x,t) = f1(x-vt) + f2(x+vt) jsou řešením vlnové rovnice pro homogenní bezeztrátové vedení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s vnitřním odporem Ri = R0, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno Rs.


   výsledek


  18. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Bezeztrátové dvouvodičové vedení délky l1 s vlnovým odporem R01 umístěné ve vzduchu je připojeno ke koaxiálnímu kabelu délky l2 s vlnovým odporem R02 a danou relativní permitivitou izolace. Na vstup prvního vedení je připojen zdroj napětí s vnitřním odporem ui(t) s vnitřním odporem Ri = R01, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku prvního vedení, v místě styku obou vedení a na konci kabelu, lze-li kabel považovat rovněž za bezeztrátové vedení a je-li kabel zakončen odporem Rs = R02.


   výsledek


  19. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s nulovým vnitřním odporem, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  20. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s nulovým vnitřním odporem, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  21. Odvoďte vztahy pro činitel odrazu a prostupu vln napětí v místě styku dvou bezeztrátových vedení s různými vlnovými odpory R01, R02. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen zdroj napětí ui(t) s nulovým vnitřním odporem, který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ui o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy napětí u1(t), us(t) a u2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno odporem Rs pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  22. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen ideální zdroj proudu ii(t), který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ii o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno nakrátko pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  23. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen ideální zdroj proudu ii(t), který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ii o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno naprázdno pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  24. Nakreslete náhradní schéma elementu bezeztrátového vedení, odvoďte jeho vlnovou rovnici pro proud a uveďte její řešení. Na vstup bezeztrátového vedení s parametry L, C o délce l je připojen ideální zdroj proudu ii(t), který do vedení vyšle jeden velmi krátký impulz s amplitudou Ii o délce trvání t0. Nakreslete časové průběhy proudů i1(t), is(t) a i2(t) na začátku, uprostřed a na konci vedení, které je zakončeno odporem Rs pro zadaný časový interval 0 až tc.


   výsledek


  Návrat na přehled příkladů