Stacionární ustálený stav v lineárních obvodech (XEO1)

Vzorové příklady ke zkoušce z předmětu


  Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdrojem stejnosměrného napětí U a zdrojem stejnosměrného proudu I.
 1. Určete napětí Ux a výkon P dodávaný obvodu zdrojem napětí U.
 2. Určete proud Ix a výkon P dodávaný obvodu zdrojem napětí U.
 3. Určete napětí Ux a výkon P dodávaný obvodu zdrojem proudu I.
 4. Určete proud Ix a výkon P dodávaný obvodu zdrojem proudu I.

  úloha 1


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 2


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 3


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 4


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 5


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 6


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 7


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

  úloha 8


  A.

  výsledek

  B.

  výsledek

  C.

  výsledek

  D.

  výsledek

 5. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdroji stejnosměrného napětí U1 a U2. Určete napětí Ux a výkon dodávaný obvodu zdrojem U1.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2


  výsledek

 6. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdroji stejnosměrného napětí U1 a U2. Určete výkon dodávaný obvodu oběma zdroji.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2


  výsledek

 7. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdroji stejnosměrného napětí U1 a U2. Určete proud Ix a výkon dodávaný obvodu zdrojem U2.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2


  výsledek

 8. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdroji stejnosměrného proudu I1 a I2. Určete výkon dodávaný obvodu oběma zdroji.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2


  výsledek

 9. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdroji stejnosměrného proudu I1 a I2. Určete proud Ix a výkon dodávaný obvodu zdrojem I1.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2


  výsledek

 10. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdroji stejnosměrného proudu I1 a I2. Určete napětí Ux a výkon dodávaný obvodu zdrojem I2.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2


  výsledek

 11. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdrojem stejnosměrného napětí U1. Vypočítejte napětí U2 na výstupu obvodu a výkon spotřebovávaný v rezistoru R4.

  úloha 1


  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  úloha 4
  výsledek

 12. Obvody podle obrázků v tabulce jsou napájeny zdrojem stejnosměrného proudu I1. Vypočítejte napětí U2 na výstupu obvodu a výkon spotřebovávaný v rezistoru R4.

  úloha 1


  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  úloha 4
  výsledek

 13. Obvody podle obrázků v tabulce jsou ve stacionárním ustáleném stavu. Vypočítejte proud I5 tekoucí rezistorem R5 a výkon spotřebovávaný v tomto rezistoru.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2

  výsledek

 14. Obvody podle obrázků v tabulce jsou ve stacionárním ustáleném stavu. Vypočítejte proud I5 tekoucí rezistorem R5 a výkon spotřebovávaný v tomto rezistoru.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2

  výsledek

 15. Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Théveninova teorému a určete jeho parametry. Určete výkon v zatěžovacím rezistoru připojeném mezi svorky A a B při výkonovém přizpůsobení.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

 16. Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Nortonova teorému a určete jeho parametry. Určete výkon v zatěžovacím rezistoru připojeném mezi svorky A a B při výkonovém přizpůsobení.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

 17. Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Théveninova teorému a určete jeho parametry. Vypočítejte výstupní napětí a výkon v zátěži uvedeného obvodu, je-li zatížen rezistorem o odporu R4.

  úloha 1


  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

 18. Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Nortonova teorému a určete jeho parametry. Vypočítejte výstupní proud tekoucí zatěžovacím rezistorem o odporu R4 připojeným mezi výstupní svorky A a B a výkon v zátěži R4.

  úloha 1


  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

 19. Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Théveninova teorému a určete jeho parametry. Vypočítejte výstupní napětí a výkon v zátěži uvedeného obvodu, je-li zatížen rezistorem o odporu R4.

  úloha 1


  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

 20. Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Nortonova teorému a určete jeho parametry. Vypočítejte výstupní proud tekoucí zatěžovacím rezistorem o odporu R4 připojeným mezi výstupní svorky A a B a výkon v zátěži R4.

  úloha 1


  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  Pro obvody podle obrázků v tabulce nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle

 21. Théveninova teorému
 22. Nortonova teorému a určete jeho parametry.

  úloha 1  U

  výsledek

  V

  výsledek

  úloha 2


  U

  výsledek

  V

  výsledek