Obvodové rovnice (XEO1)

Vzorové příklady ke zkoušce z předmětu


 1. Obvody podle tabulky pracují v harmonickém ustáleném stavu.
  1. Určete minimální počty rovnic potřebných pro popis obvodu metodou smyčkových proudů a metodou uzlových napětí.
  2. Sestavte obvodové rovnice pro popis HUS metodou vedoucí na menší počet rovnic (při stejném počtu zvolte libovolnou z metod).


  úloha 1


  úloha 2  úloha 3  úloha 4


  úloha 5


  úloha 6


  úloha 7  úloha 8


  úloha 9


  úloha 10  úloha 11


  úloha 12


  úloha 13


  úloha 14


  úloha 15


  úloha 16


 2. Obvody podle tabulky obsahující zdroj napětí řízený napětím Uv = K Ur pracují v harmonickém ustáleném stavu.
  1. Určete minimální počty rovnic potřebných pro popis obvodu metodou smyčkových proudů a metodou uzlových napětí.
  2. Sestavte obvodové rovnice pro popis HUS metodou vedoucí na menší počet rovnic (při stejném počtu zvolte libovolnou z metod).


  úloha 1
  úloha 2


 3. Obvody podle tabulky obsahující zdroj proudu řízený napětím Iv = G Ur pracují v harmonickém ustáleném stavu.
  1. Určete minimální počty rovnic potřebných pro popis obvodu metodou smyčkových proudů a metodou uzlových napětí.
  2. Sestavte obvodové rovnice pro popis HUS metodou vedoucí na menší počet rovnic (při stejném počtu zvolte libovolnou z metod).


  úloha 1
  úloha 2


 4. Obvody podle tabulky obsahující zdroj napětí řízený proudem Uv = R Ir pracují v harmonickém ustáleném stavu.
  1. Určete minimální počty rovnic potřebných pro popis obvodu metodou smyčkových proudů a metodou uzlových napětí.
  2. Sestavte obvodové rovnice pro popis HUS metodou vedoucí na menší počet rovnic (při stejném počtu zvolte libovolnou z metod).


  úloha 1
  úloha 2


 5. Obvody podle tabulky obsahující zdroj proudu řízený proudem Iv = K Ir pracují v harmonickém ustáleném stavu.
  1. Určete minimální počty rovnic potřebných pro popis obvodu metodou smyčkových proudů a metodou uzlových napětí.
  2. Sestavte obvodové rovnice pro popis HUS metodou vedoucí na menší počet rovnic (při stejném počtu zvolte libovolnou z metod).


  úloha 1
  úloha 2


 6. Obvody podle tabulky jsou napájeny zdrojem harmonického napětí U1.
  1. Sestavte obvodové rovnice popisující ustálený stav metodou vedoucí na menší počet rovnic (v případě rovnosti počtu rovnic preferujte metodu uzlových napětí).
  2. Vypočtěte obecně napěťový přenos P(jω) = U2 / U1 a vyjádřete ho ve tvaru lomené racionální funkce argumentu (jω).


  úloha 1


  úloha 2


  úloha 3


  úloha 4


  úloha 5


  úloha 6


  úloha 7


  úloha 8


  úloha 9


  úloha 10


  úloha 11


  úloha 12


  úloha 13


  úloha 14


  úloha 15


  úloha 16


 7. S využitím obvodových rovnic určete vstupní impedanci Z(jω) obvodů v tabulce (tj. impedanci mezi svorkami A a B) pro harmonický ustálený stav a vyjádřete ji ve tvaru lomené racionální funkce argumentu (jω).

  úloha 1


  úloha 2


  úloha 3


  úloha 4


  úloha 5
  úloha 6


  úloha 7


  S využitím obvodových rovnic pro obvod podle obrázku nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle

 8. Théveninova teorému
 9. Nortonova teorému a určete jeho parametry.  H

  výsledek

  I

  výsledek