Harmonický ustálený stav (XEO1)

Vzorové příklady ke zkoušce z předmětu


  Obvody podle tabulky jsou napájeny zdrojem harmonického napětí u(t) = Um sin(ωt + φ) resp. U = U e a pracují v ustáleném stavu.
 1. a) Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech napětí a proudů.
  b) Určete napětí ux(t).
 2. Určete činný, jalový a zdánlivý výkon dodávaný obvodu zdrojem napětí.

  úloha 1


  A

  výsledek

  B

  výsledek

  úloha 2


  A

  výsledek

  B

  výsledek

  úloha 3


  A

  výsledek

  B

  výsledek

  úloha 4  A

  výsledek

  B

  výsledek

  Obvody podle tabulky jsou napájeny zdrojem harmonického proudu i(t) = Im sin(ωt + φ) resp. I = I e a pracují v ustáleném stavu.

 3. a) Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech napětí a proudů.
  b) Určete proud ix(t).
 4. Určete činný, jalový a zdánlivý výkon dodávaný obvodu zdrojem proudu.

  úloha 1


  C

  výsledek

  D

  výsledek

  úloha 2


  C

  výsledek

  D

  výsledek

 5. Obvody podle tabulky jsou napájeny zdrojem harmonického napětí U = U e a pracují v ustáleném stavu.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech napětí a proudů.
  2. Určete fázor napětí Ux.


  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

 6. Obvody podle tabulky jsou napájeny zdrojem harmonického napětí U1 = U1 e1 a pracují v ustáleném stavu.
  1. Vypočítejte obecně přenos obvodu P = U2 / U1.
  2. Určete úhlovou frekvenci ωx pro niž je fázový posun přenosu P = U2 / U1 roven úhlu φ pro dané hodnoty obvodových prvků.
  3. Určete modul přenosu P pro frekvenci ωx.


  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  úloha 4
  výsledek

  úloha 5
  výsledek

  úloha 6
  výsledek

 7. Můstkové obvody podle tabulky jsou napájeny zdrojem harmonického napětí U1 = U1 e1 a pracují v ustáleném stavu.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech napětí a proudů.
  2. Vypočítejte obecně přenos obvodu P = U2 / U1.
  3. Určete podmínku rovnováhy daného můstku (vztahy mezi parametry R, L, C a ω pro něž je výstupní napětí U2 nulové).


  úloha 1

  výsledek

  úloha 2


  výsledek

  úloha 3


  výsledek

 8. Na střídavou síť s harmonickým průběhem napětí o efektivní hodnotě Uf a frekvenci f jsou připojeny paralelně 3 jednofázové spotřebiče indukčního charakteru a kompenzační kapacitor s kapacitou C. Jednotlivé spotřebiče mají činné příkony P1, P2, P3 a účiníky cos φ1, cos φ2, cos φ3.
  1. Určete celkový činný, jalový a zdánlivý příkon odebíraný ze sítě.
  2. Určete celkový účiník a velikost proudu odebíraného ze sítě.  výsledek

 9. Na střídavou síť s harmonickým průběhem napětí o efektivní hodnotě Uf a frekvenci f se má připojit topné těleso odporového charakteru se jmenovitými parametry Ut, Pt přes sériovou tlumivku s indukčností L a zanedbatelným odporem R.
  Vypočtěte hodnotu indukčnosti L tak, aby v ustáleném stavu bylo na topném tělese jeho jmenovité napětí. Určete hodnotu výsledného účiníku daného zapojení.  výsledek

 10. Na střídavou síť s harmonickým průběhem napětí o efektivní hodnotě Uf a frekvenci f se má připojit žárovka odporového charakteru se jmenovitými parametry parametry Ut, Pt přes sériový kondenzátor s kapacitou C.
  Vypočtěte hodnotu kapacity C tak, aby v ustáleném stavu bylo na žárovce její jmenovité napětí. Určete hodnotu výsledného účiníku daného zapojení.  výsledek

 11. Obvody podle tabulky obsahující zdroje harmonického napětí U s efektivní hodnotou Uf a frekvencí f (resp. proudu I s efektivní hodnotou If a frekvencí f) jsou zatíženy impedancí Zs.
  1. Určete velikost této impedance tak, aby došlo k výkonovému přizpůsobení (tj., aby činný příkon zátěže byl maximální).
  2. Určete příkon zátěže pro tento případ.


  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  úloha 4  výsledek

 12. Pro obvody podle tabulky, obsahující zdroj harmonického napětí U a zdroj harmonického proudu I téže frekvence f, nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Théveninova teorému a určete jeho parametry. Určete fázor napětí na zatěžovací impedanci Zs mezi svorkami A a B při výkonovém přizpůsobení.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  úloha 4
  výsledek

 13. Pro obvody podle tabulky, obsahující zdroj harmonického napětí U a zdroj harmonického proudu I téže frekvence f, nakreslete z hlediska výstupních svorek A a B náhradní zapojení podle Nortonova teorému a určete jeho parametry. Určete fázor napětí na zatěžovací impedanci Zs mezi svorkami A a B při výkonovém přizpůsobení.

  úloha 1
  výsledek

  úloha 2
  výsledek

  úloha 3
  výsledek

  úloha 4
  výsledek