Trojfázové obvody (XEO1)

Vzorové příklady ke zkoušce z předmětu


 1. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Vypočtěte fázor napětí U0 a jeho časový průběh u0(t).
  2. Vypočtěte fázor proudu IR.
  3. Určete činný a jalový výkon dodávaný obvodu zdrojem UR (za předpokladu, že trojfázový zdroj je tvořen zdroji UR, US, UT spojenými do hvězdy).
  Úhly vztahujte k napětí UR.


  výsledek

 2. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Vypočtěte fázor proudu IR a jeho časový průběh iR(t).
  2. Vypočtěte fázor proudu IN.
  3. Určete celkový činný a jalový výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí UR.


  výsledek

 3. Obvody v tabulce jsou napájeny ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Vypočtěte fázor napětí U0 a jeho časový průběh u0(t).
  2. Vypočtěte fázor proudu IR.
  3. Určete činný a jalový výkon dodávaný obvodu zdrojem UR (za předpokladu, že trojfázový zdroj je tvořen zdroji UR, US, UT spojenými do hvězdy).
  Úhly vztahujte k napětí UR.
  výsledek

 4. Obvody v tabulce jsou napájeny ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Vypočtěte fázor proudu IR a jeho časový průběh iR(t).
  2. Vypočtěte fázor proudu IN.
  3. Určete celkový činný a jalový výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí UR.
  výsledek

 5. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Vypočtěte fázor proudu IR a jeho časový průběh iR(t).
  3. Určete celkový činný, jalový a zdánlivý výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí URS.


  výsledek

 6. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Vypočtěte fázor proudu IR a jeho časový průběh iR(t).
  3. Určete celkový činný, jalový a zdánlivý výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí URS.


  výsledek

 7. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Vypočtěte fázory proudů IR, IS, IT a časový průběh proudu iR(t).
  Úhly vztahujte k napětí URS.

  úloha 1
  výsledek
  úloha 2
  výsledek
  úloha 3
  výsledek
  úloha 4
  výsledek
  úloha 5
  výsledek
  úloha 6
  výsledek

 8. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Určete celkový činný, jalový a zdánlivý výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí URS.

  úloha 1
  výsledek
  úloha 2
  výsledek
  úloha 3
  výsledek
  úloha 4
  výsledek
  úloha 5
  výsledek
  úloha 6
  výsledek

 9. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Vypočtěte fázor napětí UAB a jeho časový průběh uAB(t).
  Úhly vztahujte k napětí URS.

  úloha 1
  výsledek
  úloha 2
  výsledek
  úloha 3
  výsledek
  úloha 4


  výsledek
  úloha 5
  výsledek
  úloha 6
  výsledek

 10. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Určete celkový činný výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí URS.

  úloha 1
  výsledek
  úloha 2
  výsledek
  úloha 3
  výsledek
  úloha 4


  výsledek
  úloha 5
  výsledek
  úloha 6
  výsledek

 11. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí.
  2. Určete celkový jalový výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí UR.

  úloha 1
  výsledek
  úloha 2
  výsledek
  úloha 3
  výsledek

 12. Obvod je napájen ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Vypočtěte fázor napětí UAB a jeho časový průběh uAB(t).
  2. Určete celkový činný výkon dodávaný obvodu.
  Úhly vztahujte k napětí UR.

  úloha 1
  výsledek
  úloha 2
  výsledek
  úloha 3
  výsledek

 13. Elektrická pec tvořená třemi stejnými rezistory R spojenými do hvězdy je napájena ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech napětí a proudů.
  2. Vypočtěte příkon celé pece.
  3. Určete jak se změní výkon pece, přeruší-li se topné těleso zapojené do fáze T. Nakreslete tomu odpovídající fázorový diagram.
  Úhly vztahujte k napětí UR, (uzel hvězdy pece není propojen s nulovým vodičem).


  výsledek

 14. Elektrická pec tvořená třemi stejnými rezistory R spojenými do hvězdy je napájena ze souměrné trojfázové soustavy napětí 3x400V (sdružené napětí, efektivní hodnoty), 50 Hz.
  1. Vypočtěte příkon celé pece.
  2. Udejte jak se změní výkon pece, přepne-li se zapojení topných těles z hvězdy do trojúhelníka.
  3. Nakreslete orientační topografický fázorový diagram všech proudů a napětí pro obě zapojení.


  výsledek