ANALOGOVÉ A DISKRÉTNÍ SOUSTAVY

    Zimní semestr 2004/2005

 

 

1.       Přednáška:                                                                                                                                                                  

Současná analogová technika: nové principy v řešení analogových obvodů. Obvody v proudovém módu I. Řešení obvodů v proudovém módu. Přidružená transformace.

Cvičení:
Seznámení s laboratoří. Winspice, Maple

2.       Přednáška:                                                                                                                                                                  

Obvody v proudovém módu II.  Translineární princip a jeho aplikace v analýze a návrhu obvodů v proudovém módu.
Cvičení:
Aplikace translineárního principu. Analýza základních zapojení s bipolárními tranzistory

3.       Přednáška

Translineární funkční bloky. Aplikace translineárních FB v elektronických systémech (modulátory, řízení zisku,..).
Cvičení:  
Aplikace translineárního principu II.: Obvodové řešení CMOS

4.       Přednáška

Zesilovače a aktivní prvky v proudovém módu – přehled. Analogové zesilovače a FB v proudovém režimu: OTA, Proudové konvejory, TIA, proudové zesilovače - obvodové řešení, parametry. Transimpedanční zesilovač, proudová ZV.
Cvičení:  
Návrh a měření ZV obvodu s proudovou ZV. Porovnání parametrů operačních zesilovačů a transimpedančních zesilovačů.

5.       Přednáška

Aplikace OTA – základní funkční bloky, využití v návrhu filtrů. Bikvady OTA.

Cvičení:
Aplikace OTA. Návrh bikvadu, simulace, možnosti přeladění. Aplikace proudových konvejorů

6.       Přednáška

Aplikace OTA – filtry, navrhované simulací prototypů LC.

Cvičení:
Aplikace OTA – návrh filtru funkční simulací

7.       Přednáška

Monoliticky integrované filtry, princip automatického ladění. Integrované filtry OTA-C. Symetrické signálové cesty.

Cvičení:
Aplikace OTA – návrh filtru funkční simulací - pokračování

8.       Přednáška

Diskrétně pracující obvody: základní principy SC a SI, obvodový popis, funkční bloky. Porovnání SC a SI.

Cvičení:

popis obvodů SC diferenčními rovnicemi. Analýza SC obvodů pomocí MAPLE

9.       Přednáška

Aplikace obvodů SC: převodníky, filtry.
Cvičení:
Návrh filtru SC pomocí FCADu. Návrh konkrétního filtru

10.    Přednáška

Obvody SI – odlišnosti funkce (uplatnění "digitálního" způsobu zpracování signálu). Základní FB
Cvičení:
Měření SC filtru s LTC 1060

11.    Přednáška:

Reálné vlastnosti SI obvodů a jejich vliv na konstrukci FB pro průmyslové aplikace. Možnosti korekce chyb. Buńky S3I.
Cvičení:
Popis SI obvodů diferenčními rovnicemi. Simulace SI obvodů

12.    Přednáška:

Převodníky D/A a A/D, využívající obvody SC a SI
Cvičení:
Reálné vlastnosti integrovaných struktur SI v technologii VLSI CMOS. Zásady návrhu obvodů SI ve struktuře CMOS.

13.    Přednáška:

Převodníky D/A II. Převodníky s převzorkováním, modulátory Delta-Sigma v technice SC a SI
Cvičení:
Simulace modulátoru Delta-Sigma. Obhajoby semestrálních prací

14.    Přednáška:

Spolupráce soustav SC a SI s číslicovými systémy. Speciální aplikace obvodů SC a SI.
Cvičení:
Obhajoby semestrálních prací, zápočty.

 

 

Literatura:

 

[1] ...      Toumazou, C., Hughes, J.B., Battersby, N.C.: Switched-Currents an analogue technique for digital technology. Peter Peregrinus, Ltd, 1993

[2] ...      Toumazou, C., Lidgey, F.J., Haigh, D.G.: Analogue IC Design: the Current-Mode Approach. Peter Peregrinus, Ltd, 1993

[3] ...      Uhlíř,J., Neumann,P.: Elektronické obvody II. Monografie ČVUT, Praha, 2001

[4] ...      Toumazou,C., Battersby,N.C., Porta,S.: Circuits and Systems Tutorial. IEEE Press, New York, 1996