MATLAB MATLAB
Podpora MATLABu na katedře teorie obvodů elektrotechnické fakulty ČVUT


Tato stránka vznikla ve spolupráci s firmou HUMUSOFT, která je distributorem produktů firmy MATHWORKS v České republice. Najdete zde některé opravené funkce MATLABu, zejména z  oblasti lineárních obvodů a funkce rozšiřující možnosti MATLABu.
Co zde najdete :

Inverzní Čebyševova aproximaceStandardní aproximace (Buttervorth, Čebyšev)
Veškeré dotazy a připomínky směřujte prosím na mě.
Díky Honza Vrbata.