LaTeX

Na těchto stránkách najdete několik praktických materiálů a odkazů okolo LaTeXu. Budeme průběžně přidávat a aktualizovat.


Stránky českého sdružení uživatelů TeXu :
www.cstug.cz

Nepříliš stručný návod do LaTeXu2e :
PDF
PostScript

ISO obraz kompletního systému MikTeX pro operační systémy WINDOWS, včetně funkčního návodu na "počeštění".
(pozor velikost okolo 350 MB) :
ISO obraz
Honza Vrbata
Katedra teorie obvodů
2005