Inverzní Čebyševova aproximace normované dolní propusti

Miloš Laipert, Miroslav Vlček, Honza Vrbata

Program počítá inverzní Čebyševovu aproximaci normované dolní propusti. Není prováděna žádná velká kontrola zadaných údajů, takže pokud zadáte blbosti, také blbosti dostanete. Do vstupních kolonek zadávejte pouze čísla, pokud zadáte výraz typu 4/3, nebude tento vyhodnocen.
Program je napsán v PHP3.


Útlum v propustném pásmu - ap [dB]


Útlum v nepropustném pásmu - as [dB]


Normovaná mez nepropustného pásma - oms


Přepočet na celý stupeň filtru se bude provádět takto :

Přepočet útlumu as na okraj nepropustného pásma
Přepočet hraničního kmitočtu okraje nepropustného pásma