Procedura na výpočet bodů - při prvním čtení vynechat

>    bb:=proc(x,y,n)

>    local i,k;

>    i:=(log10(y)-log10(x))/(n-1);

>    seq(evalf(10^(log10(x)+(k-1)*i)),k=1..n);

>    end:

>    body:=[seq([bb(2,1e6,100)[i],20*log10(evalf(subs(omega=bb(2,1e6,100)[i],modul)))],i=1..100)]:

>    semilogplot(body,color=red);

[Maple Plot]