Vykreslení modulové charakteristiky

Pro vykreslení frekvenčních charakteristik je výhodný příkaz semilogplot, jehož implementace však není ideální a při velkém rozsahu hodnot osy x  je vykreslení chybné i při implicitním zadání velkého počtu bodů (např. numpoints=200). Výpočet polohy bodů na ose x  je nevhodný. Je proto výhodné použít možnosti implicitního zadání "startovních bodů" výpočtu s adaptivním algoritmem nebo si rozložení bodů udělat sami (jako návod může sloužit procedura dd ).   

>    modul:=simplify(evalc(abs(Pn))):

>    semilogplot(20*log10(modul),omega=2..10e5);

[Maple Plot]

>    semilogplot(20*log10(modul),omega=2..10e5,sample=[2,5,10,50,100,1e3,1e4,5e4,1e5,5e5,1e6],adaptive=true);

[Maple Plot]

>   

Procedura na výpočet bodů - při prvním čtení vynechat