Základní příkazy MAPLE

Na tomto místě odbočíme a budeme se věnovat základním příkazům MAPLE, které nám pomohou manipulovat se získanými výsledky. Ten, kdo umí používat alespoň základní příkazy MAPLE, může tuto sekci přeskočit.

Maple počítá tam kde to jde přesně, tj. nevyčísluje numerické hodnoty pomocí reprezentace v plovoucí desetiné čárce. To je samozřejmě pro konečné výsledky nepřehledné a zde lze použít příkaz evalf .  

>    72!;

>    evalf(72!);

61234458376886086861524070385274672740778091784697328983823014963978384987221689274204160000000000000000

.6123445838e104

Přiřazovat můžeme samozřejmě i symbolický výraz, do kterého potom mužeme dosazovat pomocí příkazu subs .

>    a:=b/c;

>    subs(b=3,a);

>    subs({b=3,c=5},a);

>    evalf(%);

a := b/c

3/c

3/5

.6000000000

V některých případech takto dosazovat nelze a musíme použít limity, jako v následujícím příkladě.

>    evalf(subs({b=3,c=infinity},a));

>    limit(a,c=infinity);

0.

0

Následujeí další velmi jednoduché ukázky použití matematického aparátu MAPLE.

>    diff(a,c);   # derivace a podle d

>    int(%,c);    # overeni spravnosti vysledku pomoci integrace

-b/c^2

b/c

Ani Laplaceova transformace není problém.

>    with(inttrans):
laplace(sin(t),t,p);
invlaplace(%,p,t);

1/(p^2+1)

sin(t)

Dále je ukázán příklad na řešení rovnice (soustavy lin. rovnic.

>    vysl:=solve({x=y+4,x/y=5},{x,y}); # reseni soustavy rovnic pro nezname x,y

vysl := {y = 1, x = 5}

Výsledkem řešení je množina výsledků, která však neznamená přiřazení . Tu lze použít např jako parametr pro příkaz subs , jak bylo ukázáno výše, ale proměnná   x  v této chvíli nemá žádnou hodnotu.  

>    x;

x

Výsledky lze proměnným globálně přiřadit příkazem assign .

>    assign(vysl):
x; y;

5

1

Globální přiřezení však může být v mnoha případech nevýhodné. Lepším řešením je proto deklace nové proměnné nebo funkce, které přiřadíme vypočtenou hodnotu. To lze také uskutečnit pomocí příkazu subs .

>    vysl;

>    vysledek1:=subs(vysl,x);

{1 = 1, 5 = 5}

vysledek1 := 5

Symbolické výsledky je často nutné zjednodušovat, k čemuž lze použít např. příkaz simplify .

>    simplify(c^2/c);

c

Existuje spousta dalších příkazů a vlastností MAPLE, které zde není možné ukázat. Pro další studim lze použít soubor maple_in.mws. V tuto chvíli předěte zpět na začátek této sekce, uzavřete ji kliknutím na "čtvereček s minusem" a dále se budeme zabývat již analýzou našeho obvodu, kde využijeme výše uvedené znalosti.

>