Použití "podobvodu" - subcircuit

Následující ukázka dává příklad použití podobvodu při definici elektrického schématu zapojení. Podobvod je nutné značit X. (v našem případě ještě provedeme restart, protože máme již k některým "písmenkům" přiřazeny výrazy)   

>    restart;

>    with(Syrup):

>    RRm:=" odporový dělič
V 1 0 1
X1 1 2 0 podobvod
.subckt podobvod a b c
R1 a b 50
R2 b c 100
.ends,
.end":

>    syrup(RRm, dc, symbolic);

syrup:   Symbolic analysis, numeric values will be ignored

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "odporový dělič" (ignoring this line)

{v[1] = V, v[2] = 1/(R2+R1)*V*R2}