Výpočet proudu kapacitoru

Podobně lze samozřejmě určit i proud kapacitorem (ten není počáteční podmínkou!).

>    iC_fazor:=evalf(subs({V1=5*exp(I*Pi/4),s=I*100},subs(proudy_ic,i[C])));

>    iCt_pred:=abs(iC_fazor)*sin(100*t+argument(iC_fazor));

>    iC0:=evalf(subs(t=0,iCt_pred));

iC_fazor := -.2719641468e-3-.1359820733e-2*I

iCt_pred := .1386750491e-2*sin(100*t-1.768191887)

iC0 := -.1359820733e-2