Řešení počátečních podmínek

Obvod je v harmonickém ustáleném stavu - pro řešení použijeme střídavou analýzu.

>    obvod_ic:="

>    V1 0 1

>    R1 1 2 1000

>    R2 3 0 2000

>    C 2 3 5e-6

>    .end":

Výpočet uzlových napětí a určení napětí na kapacitoru - počáteční podmínka.

>    reseni_ic:=syrup(obvod_ic,ac,'proudy_ic');

reseni_ic := {v[1] = -V1, v[2] = -2*V1*(s+100)/(3*s+200), v[3] = -2*s*V1/(3*s+200)}

>    uC:=simplify(subs(reseni_ic,v[2]-v[3]));

uC := -200*V1/(3*s+200)

>    uC_fazor:=evalf(subs({V1=5*exp(I*Pi/4),s=I*100},uC));

>    uCt_pred:=abs(uC_fazor)*sin(100*t+argument(uC_fazor));

>    uC0:=evalf(subs(t=0,uCt_pred));

uC_fazor := -2.719641465+.5439282929*I

uCt_pred := 2.773500980*sin(100*t+2.944197094)

uC0 := .5439282923

Výpočet proudu kapacitoru