Přechodová analýza

Uvázka přehodové alanýzy jednoduchého RLC obvodu.

[Maple Bitmap]  

>    RLC:=" RLC obvod
V 1 0 1
R 1 2 50
C 2 3 5u
L 3 0 1
.end":

Výsledkem je zde korektní sestavení soustavy diferenciálních rovnic pro Maple, včetně počátečních podmínek. Řešení rovnic je pak ponecháno na uživateli - všimněte si, že jsou řešeny pouze energetické veličiny.  

>    syrup(RLC, tran, symbolic);

syrup:   Symbolic analysis, numeric values will be ignored

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "RLC obvod" (ignoring this line)

{v[C](0) = 0, i[L](0) = 0, diff(v[C](t),t) = 1/C*i[L](t), diff(i[L](t),t) = -(-V+i[L](t)*R+v[C](t))/L}, {v[C](t), i[L](t)}

Řešení rovnic je v případě symbolického zadání nepřehledné.

>    dsolve(%);

{i[L](t) = C*(1/4*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*t)*(R^2*C-4*L+R*(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))*V/(R^2*C-4*L)+1/4*(C*R+(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R+(C^2*R^...
{i[L](t) = C*(1/4*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*t)*(R^2*C-4*L+R*(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))*V/(R^2*C-4*L)+1/4*(C*R+(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R+(C^2*R^...
{i[L](t) = C*(1/4*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*t)*(R^2*C-4*L+R*(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))*V/(R^2*C-4*L)+1/4*(C*R+(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R+(C^2*R^...
{i[L](t) = C*(1/4*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R-(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*t)*(R^2*C-4*L+R*(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))*V/(R^2*C-4*L)+1/4*(C*R+(C^2*R^2-4*C*L)^(1/2))/C/L*exp(-1/2*(C*R+(C^2*R^...

Dále budeme řešit početně (s číselnými hodnotami součástek).

>    veliciny:=syrup(RLC, tran);

parsedeck:   Analyzing SPICE deck "RLC obvod" (ignoring this line)

veliciny := {v[C](0) = 0, i[L](0) = 0, diff(v[C](t),t) = 200000*i[L](t), diff(i[L](t),t) = 1-50*i[L](t)-v[C](t)}, {v[C](t), i[L](t)}

Řěšení rovnic. Výsledkem jsou funkce popisující energetivké veličiny. Jak získat ostatní obvodové veličiny (všechna uzlová napští a proudy všech prvků) je ukázáno v následujícím příkladě.

>    reseni:=dsolve(veliciny);

reseni := {i[L](t) = 1/7975*exp(-25*t)*sin(25*319^(1/2)*t)*319^(1/2), v[C](t) = 1+exp(-25*t)*(-1/319*sin(25*319^(1/2)*t)*319^(1/2)-cos(25*319^(1/2)*t))}

Zde již jen vykreslení vypočtených závislostí.

>    plot(subs(reseni,i[L](t)),t=0..0.15,title=`Závislost proudu civky iL(t) na čase`);
plot(subs(reseni,v[C](t)),t=0..0.15,title=`Závislost napětí kondenzátoru uC(t) na čase`);

[Maple Plot]

[Maple Plot]

Dále následuje druhý příklad na výpočet přechodového děje v obvodu 1. řádu, buzeného harmonickým signálem.

Obvod na následujícím obrázku je pro t < 0  v ustáleném stavu, přičemž hodnoty obvodových prvků jsou: u[1] = 5*sin(100*t+Pi/4)  V, R[1] = 1000*Omega , R[2] = 2000*Omega  a C = 5*mu F. Vypočítejte a vykreslete časový průběh napětí u[C](t)  a proud i[C](t)  kapacitorem C  pro 0 < t , uvažujeme-li, že spínač S  v čase t = 0  sepne.

[Maple Bitmap]  

>   

Řešení počátečních podmínek

>   

Řešení vlastního přechodového děje

>