Plovoucí obvod sekundárního vinutí

Pokud sekundární vínutí transformátoru (L2) je plovoucí vůči referenčnímu uzlu, nelze rovnice pro metodu uzlových napětí úspěšně vyřešit. Maple si v tomto případě "pomůže" a uzlové napětí v[4]  vezme jako parametr.

[Maple Bitmap]  

>    circuit := "
 V1 1 0
 R1 1 2
 L1 2 0
 L2 3 4
 K1 L1 L2 M/sqrt(L1*L2)
 R2 3 4
.end":

>    syrup(circuit,ac,'proudy');

{v[1] = V1, v[3] = (-v[4]*s^2*M^2+v[4]*R2*s*L1+v[4]*s^2*L1*L2+v[4]*R1*R2+v[4]*R1*s*L2+s*M*V1*R2)/(-s^2*M^2+R2*s*L1+s^2*L1*L2+R1*R2+R1*s*L2), v[2] = V1*s*(-s*M^2+R2*L1+s*L1*L2)/(-s^2*M^2+R2*s*L1+s^2*L1*...
{v[1] = V1, v[3] = (-v[4]*s^2*M^2+v[4]*R2*s*L1+v[4]*s^2*L1*L2+v[4]*R1*R2+v[4]*R1*s*L2+s*M*V1*R2)/(-s^2*M^2+R2*s*L1+s^2*L1*L2+R1*R2+R1*s*L2), v[2] = V1*s*(-s*M^2+R2*L1+s*L1*L2)/(-s^2*M^2+R2*s*L1+s^2*L1*...

Zde je vidět, že výsledek až na napětí v[4]  vyjde shodně.

>    collect(subs(%,v[3]),v[4]);

v[4]+1/(-s^2*M^2+R2*s*L1+s^2*L1*L2+R1*R2+R1*s*L2)*s*M*V1*R2