SYRUP (symbolic circuit analyzer),

knihovna pro symbolickou analýzu elektrických obvodů

© Jiří Hospodka

Tento soubor slouží pro základní seznámení s knihovnou Syrup. Uživatel může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autora.

>    restart;   #nastavení systému do počátečního stavu  

Tento příkaz se používá zejména tehdy, když potřebujeme zrušit všechna přiřazení proměnných.

>   

Základní informace k systému MAPLE - lze vynechat

Nejdříve načteme potřebné knihovny.

>    with(Syrup):

>    with(plots):

Warning, the name changecoords has been redefined

Knihovna Syrup je jedna z mnoha aplikací programu MAPLE, kterou lze zdarma získat z internetových stránek společnosti Maplesoft, viz Application Center. Jedná se o knihovnu příkazů určenou pro analýzu elektrických obvodů, jak vyplývá již z názvu. Je velmi vhodná pro analýzu zejména lineárních obvodů. Pro širší použití v analýze nelineárních obvodů by ji bylo nutné dopracovat.

Syntaxe  zadání obvodů je velmi podobná programu PSPCE a je popsána v helpu, proto se sní nebudeme podrobně zabývat a dále se již budeme věnovat ukázkám použití.

>   

Stejnosměrná analýza

>   

Střídavá analýza

>   

Přechodová analýza

>   

Použití "podobvodu" - subcircuit

>   

Analýza nelineárních obvodů

>