Nespojité funkce

Nespojité funkce je nejlépe definovat pomocí příkazu piecewise , který umožňuje s takto zadanými funkcemi provádět další symbolické úpravy a výpočty.

>    p:=piecewise(x<0, -1, x>1, 2*x, x^2);

p := PIECEWISE([-1, x < 0],[2*x, 1 < x],[x^2, otherwise])

Lze je např. integrovat,

>    int(p, x);

PIECEWISE([-x, x <= 0],[1/3*x^3, x <= 1],[x^2-2/3, 1 < x])

derivovat (označí i body, kde není derivace definovaná),

>    diff(p, x);

PIECEWISE([0, x < 0],[undefined, x = 0],[2*x, x < 1],[undefined, x = 1],[2, 1 < x])

řešit diferenciální rovnice,

>    dsolve( diff(y(x), x) + p*y(x), y(x));

y(x) = PIECEWISE([_C1*exp(x), x < 0],[_C1*exp(-1/3*x^3), x < 1],[_C1*exp(-x^2+2/3), 1 <= x])

zjednodušovat výpočet, atd.

>    simplify(p*x*exp(x-1));

PIECEWISE([-x*exp(x-1), x < 0],[x^3*exp(x-1), x <= 1],[2*x^2*exp(x-1), 1 < x])