Kreslení funkčních závislostí

>    restart;

Takto lze vykreslit funkci.

>    plot(sin(x),x=0..4*Pi);

[Maple Plot]

Vykreslení dvou výrazů.

>    plot([5*x^2+20,x^3+2*x],x=-5..5);

[Maple Plot]

To samé, ale volby. Těch může být celá řada, viz. plot[options] .

>    plot([5*x^2+20,x^3+2*x],x=-5..5,color=[red,blue],thickness=2,style=[line,point],symbol=circle,symbolsize=8,legend=["prvni","druhy"]);

[Maple Plot]

Pokud si necháme vypsat výsledek (změníme : za ;), dostaneme vlastní definici vykreslení pomocí fukce PLOT.

>    pl:=plot(sin(x),x=0..4*Pi,axesfont=[HELVETICA,8],thickness=3,color=black,labels=[`y`,`x`]):

Toto je její vykreslení.

>    pl;

[Maple Plot]

Můžeme si definovat adresář a uložit do proměnné, v našem případě např. dir . Jméno adresáře je zde uvedeno jako typ řetězec - string.

>    #dir:="F:/usr/hospodka/vyuka/pro/cv2/";

>    dir:="d:/h/vyuka/pro/cv2/";

dir :=

Pokud budeme do námi definovaného adresáře chtít ukládat soubory pod různými jmény, musíme je připojit ke jménu adresáře. To lze např. následující funkcí cat . Celé jméno souboru včetně adresáře použijeme v následující funkci.  

>    cat(dir,"graf.eps");

Přepneme výstup funkce plot  do námi definovaného souboru a zapíšeme ho tam ve formátu PostScript - vektorový popis grafického objektu. Dále provedeme vlastní "zapsání" a přepnutí výstupu funkce plot  zpět na obrazovku.

>    plotsetup(ps,plotoutput=cat(dir,"graf.eps"),plotoptions=`,colour=cmyk,width=9cm,height=7cm,portrait,noborder`);

>    pl;

>    plotsetup(inline);

pl

Nyní se můžetme podívat na výsledek např. programem Gsview.

>   

Zápis a čtení dat, prokládání funkcí

>   

Pro vykreslení třírozměrného grafu slouží funkce plot3d . Pro více informací viz. help  této funkce.

>    plot3d(x^2*y,x=-10..10,y=-10..10);

[Maple Plot]

V Maple lze použít i animované grafy v závislosti na parametru. V našem případě použijme opět funkci sin a vykresleme ji v závislosti na měnícím se kmitočtu (klikněte na graf a vyberte z menu potřebnou operaci, např. stálé "přehrávání").

>    plots[animate]( plot, [sin(2*Pi*f*t),t=0..1], f=1..5 );

[Maple Plot]

Zpět na začátek sekce .