Výrazy

y je definován jako výraz.

>    y:=sin(x);

y := sin(x)

Dosazení za x = Pi/4  do výrazu y .

>    subs(x=Pi/4,y);

sin(1/4*Pi)

Zjednodušení, v tomto případě výpočet, předchozího výsledku.

>    simplify(%);

1/2*2^(1/2)

Výraz  může samozřejmě obsahovat i několik proměnných.

>    v:=x+z^2;
subs({x=3,z=2},v);

v := x+z^2

7

Všimněte si, že výraz y  lze jednoduše předefinovat a že přiřazení příkazem subs  je lokální!

>    x;

x

Existují další alrternativy tohoto příkazu - algsubs  pro substituci výrazu.

Pro nahrazení části výrazu jiným lze použít příkaz subsop  (viz také příkaz op ).

>    algsubs(a+c=b,a+2*c);

>    v;

>    subsop(2=k,v); #nahradí druhý člen výrazu promennou k  

c+b

x+z^2

x+k