Základní operace s proměnnými, definice výrazu a funkce

>    restart;

Přiřazení do proměnné x .

>    x:=5;

x := 5

Vypsání proměnné x , práce s proměnnou.

>    x;

>    x^2;

5

25

Velké X je jiná proměnná.

>    X;

X

Odpřiřazení - vrátí x  původní význam, tak jako po provedení příkazu reset . x  je zase x.

>    x:='x';

>    x;

x := 'x'

x

Toto není přiřazení nýbrž rovnice.

>    x=10;

x = 10

>    x;

x

Do některých "proměnných" - názvů příkazů nemůžeme samozřejmě přiřazovat.

>    Re:=5;

Error, attempting to assign to `Re` which is protected

Výrazy

Funkce - odlišnost od výrazu

Jdi na na začátek sekce .